Disclaimer

Disclaimer voor https://swangate.nl/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://swangate.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Swangate Mysteries & Speurtochten. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Als u deze website bezoekt, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en intellectuele rechten met betrekking tot de inhoud van deze website berusten uitsluitend bij Swangate Mysteries & Speurtochten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Swangate Mysteries & Speurtochten. De inhoud van deze website en het materiaal dat je hier kunt aanschaffen, mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het sitebeheer van Swangate Mysteries & Speurtochten is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of een onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Geen garantie op juistheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Swangate Mysteries & Speurtochten te mogen claimen of te veronderstellen.

Swangate Mysteries & Speurtochten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Swangate Mysteries & Speurtochten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ook aanvaardt Swangate Mysteries & Speurtochten geen enkele aansprakelijkheid voor de getoonde advertenties, producten en/of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. 

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://swangate.nl/ op deze pagina.

© Copyright Swangate Mysteries & Speurtochten – Disclaimer